Før du starter

Registrering av relevant observasjon og informasjon

Ved første møte med en pasient observerer logopeden forhold som er relevante for kommunikasjon og kartlegging. Et skjema til registrering vil bidra til at man er mer systematisk i sine observasjoner. Det kan også være nyttig som sammenligningsgrunnlag i det videre forløpet.

I første møte vil logopeden introdusere seg selv og forsøke å få i gang kommunikasjon. Hvis pasienten kan si noe, vil observasjon av talen gi nyttig informasjon når det gjelder afasigrad og hovedtype. Avkryssing på skalaen for gradering av funksjonell tale gir inntrykk av hvor effektivt den afasirammede kan bruke tale i kommunikasjon.

Flytende eller ikke-flytende talepreg er symptom på om pasienten har henholdsvis bakre eller fremre skade og gir oss dermed informasjon om utfall som kan forventes.  Pasienten kan ha både fremre og bakre skader, og talepreget kan være blandet og vanskelig å bedømme. Observerer man afatiske symptomer som neologismer, parafasier, perseverasjon m.m., kan det noteres under Annet.

Skjemaet gir muligheter til registrering av annen relevant informasjon, til dels grunnleggende for kommunikasjon og videre kartlegging.

Last ned skjema: Noteringsark Registrering av relevant informasjon