Skåring og normering

Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker. Den består av to deler: En del tilpasset personer med betydelige afatiske vansker, en del tilpasset personer med moderate til lette afatiske vansker. Især sistnevnte del kan være krevende å tolke for en praktiker. Det er derfor nylig utviklet veiledende normer til denne delen av testen.

Skåring og notering

  • ·        Oppdatert noterings-/skåringsark (test for moderate til lette vansker, fra 2018). Se nedenfor.
  • ·         Noteringsark (test for betydelige vansker, fra opprinnelig 2010-versjon): Se nedenfor.
  • Noteringsark – differensialdiagnose. Se nedenfor.
  • ·         En artikkel om arbeidet med veiledende normer for HAST stod på trykk i Norsk tidsskrift for logopedi, 4/2018 (Dalåmo og kolleger, 2018). Denne kan lastes ned nedenfor.