HAST – Haukeland Afasiscreening Test

Afasi krever rask iverksetting av logopediske tiltak. Dette støttes av nyere forskning. Det er derfor hensiktsmessig med kartleggingsverktøy som raskt kan avdekke språkskade på forskjellige nivåer umiddelbart etter at skaden har oppstått.

HAST – Haukeland Afasiscreening Test, er resultatet av et prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam via LHL Hjerneslag og Afasi. HAST ble produsert som en perm i 2010. Forfattere: Tone Sandmo, Synneve Stoller og Ingjerd Haukeland. Nå er HAST-permen tilgjengelig i form av denne nettsiden som driftes av LHL Hjerneslag og Afasi . 

Tilgang til HAST-testen kan bestilles her.

Har du spørsmål kontakt Marianne Brodin på epost eller telefon 95 86 01 38.LHL Hjerneslag og Afasi 

Nettsiden HAST.afasi.no er en digital versjon av permen, og inneholder verktøy for å logge og skåre forskjellige oppgaver brukt under screening.

På skjermen bruker du verktøyene fra nettsiden som ledetråd gjennom screeningen, og du finner PDF-versjoner av kort og bilder for oppgaver der det er naturlig å kombinere bruken av verktøyet med fysiske bilder og kort. 

Registrering av relevant observasjon og informasjon

Ved første møte med en pasient observerer logopeden forhold som er relevante for kommunikasjon og kartlegging. Et skjema til registrering vil bidra til at man er mer systematisk i sine observasjoner.

Det kan også være nyttig som sammenligningsgrunnlag i det videre forløpet.