Kort om bruksområder

Nettsiden HAST.afasi.no er en digital versjon av permen, og inneholder verktøy for å logge og skåre forskjellige oppgaver brukt under screening.

På skjermen bruker du verktøyene fra nettsiden som ledetråd gjennom screeningen, og du finner PDF-versjoner av kort og bilder for oppgaver der det er naturlig å kombinere bruken av verktøyet med fysiske bilder og kort.

Det er verd å merke seg følgende :

  • Når du starter en øvelse registreres hvilken øvelse, og dato og klokkeslett øvelsen starter.
  • En øvelse må lagres av logoped for å arkiveres. På siste side av alle øvelser vises et sammendrag av øvelsen, og en knapp for å lagre den i arkivet.
  • Øvelser som har «fasit» skåres automatisk
  • Øvelser med kommentarfelt inneholder en skyve-knapp. Denne benyttes hvis man ønsker å «tagge» øvelsen, typisk for å markere et avvik ved resultatet. Skyve-knappen aktiverer også et tekstfelt hvis man ønsker

Noen av øvelsene tillater at pasienten benytter skjermen, men hvis øvelsen gjøres ved hjelp av fysiske kort, kan du likevel «speile» den gjennom nettsiden for å registrere økten i arkivet ditt.

Det er lagt opp til at en vanlig økt skal være enkelt og ikke kreve for mye tid. Er det ingenting å bemerke trenger man kun starte økten fra kontrollpanelet, og lagre når økten er ferdig. På denne måten får du registrert alle økter med pasienter, og kan merke økter som har avvik. Ingen personopplysninger lagres, kun resultater.